Fotos zu den Grillplätzen Hasliberg (BE)

Grillstelle Hasliberg, Bannwäldli

Hasliberg, Bannwäldli

Grillstelle Hasliberg, Bidmisee

Hasliberg, Bidmisee

Grillstelle Hasliberg, Bidmisee

Hasliberg, Bidmisee

Grillstelle Hasliberg, Bidmisee

Hasliberg, Bidmisee

Grillstelle Hasliberg, Holzerzwerge

Hasliberg, Holzerzwerge

Grillstelle Hasliberg, Gummenalpwald

Hasliberg, Gummenalpwald

Grillstelle Hasliberg, Pkt. 1560

Hasliberg, Pkt. 1560

Grillstelle Hasliberg, Zwergenbrunnen

Hasliberg, Zwergenbrunnen