Fotos zu den Grillplätzen Sils i.E. (GR)

Grillstelle Sils, Bellavista

Sils, Bellavista

Grillstelle Sils, Chaste

Sils, Chaste

Grillstelle Sils, Chaste

Sils, Chaste

Grillstelle Sils, Chaste

Sils, Chaste (200 m entfernt)

Grillstelle Sils, Grevasalvas

Sils, Grevasalvas

Grillstelle Sils, Grevasalvas

Sils, Grevasalvas

Grillstelle Sils, Güvè

Sils, Güvè

Grillstelle Sils, Güvè

Sils, Güvè

Grillstelle Sils, Laretwald

Sils, Laretwald

Grillstelle Sils, Laretwald

Sils, Laretwald

Grillstelle Sils, Silvaplanersee

Sils, Silvaplanersee

Grillstelle Sils, Silvaplanersee

Sils, Silvaplanersee (200 m entfernt)