Fotos zu den Grillplätzen Sattel (SZ)

Grillstelle Sattel, Engelstockweid

Sattel, Engelstockweid

Grillstelle Sattel, Herrenboden

Sattel, Herrenboden

Grillstelle Sattel, Mostelberg

Sattel, Mostelberg

Grillstelle Sattel, Mostelberg

Sattel, Mostelberg

Grillstelle Sattel, Mostel

Sattel, Mostel

Grillstelle Sattel, Mäderen

Sattel, Mäderen