Fotos zu den Grillplätzen Bauma (ZH)

Grillstelle Bauma, Äbenegg

Bauma, Äbenegg

Grillstelle Bauma, Äbenegg

Bauma, Äbenegg

Grillstelle Bauma, Altlandenberg

Bauma, Altlandenberg

Grillstelle Bauma, Altlandenberg

Bauma, Altlandenberg

Grillstelle Bauma, Chämmli

Bauma, Chämmli

Grillstelle Bauma, Hagherenloch

Bauma, Hagherenloch

Grillstelle Bauma, Hungersbüel

Bauma, Hungersbüel

Grillstelle Bauma, Rietrütirank

Bauma, Rietrütirank